บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > RF610ADX4

ae2484292e.jpg

ActiveSmart™ Fridge - 900mm French Door 614L

hublot replica

breitling replica

fake watches 

replica watches

orologi replica italia 

  • น้ายา R600A
  • ความจุ 22 Q
  • แสตนเลส 316 Premium
  • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
  • ใช้ไฟ 599 Kwh/Yr
  • ระบบควบคุมความชื้น
  • inverter compressor
  • breitling replica


Price. 145,500 ฿


1790 มม.

H

X

900 มม.

W

X

695 มม.

D



Related Products

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved