บริษัท ทิมแสง 2000

 

 

วิสัยทัศน์


มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดบริสุทธิ์

รุดหน้านำสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมสู่ผู้บริโภคที่เยี่ยมยอดเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและความสุขใจของบุคลากรในองค์กร

 

image about us

พันธกิจ


พนักงานทุกท่านมีความพร้อมเสมอ สำหรับการบริการที่ดีต่อลูกค้า

ทั้งด้านร่างกายจิตใจ และวาจาพวกเราทุกท่านจะนำความคิดที่สร้างสรรค์

มาพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และองค์กรอย่างมีคุณธรรม

อันจะนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน replique montre

 


  Certified Distributor 

 

 


customer01
customer02
customer03
customer04
customer01
customer02
customer03
customer04
customer01
customer02
customer03
customer04

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved