บริษัท ทิมแสง 2000

 

 

วิสัยทัศน์


มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดบริสุทธิ์

รุดหน้านำสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมสู่ผู้บริโภคที่เยี่ยมยอดเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและความสุขใจของบุคลากรในองค์กร

 

image about us

พันธกิจ


พนักงานทุกท่านมีความพร้อมเสมอ สำหรับการบริการที่ดีต่อลูกค้า

ทั้งด้านร่างกายจิตใจ และวาจาพวกเราทุกท่านจะนำความคิดที่สร้างสรรค์

มาพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และองค์กรอย่างมีคุณธรรม

อันจะนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน


  Certified Distributor 

 


 


customer01
customer02
customer03
customer04
customer01
customer02
customer03
customer04
customer01
customer02
customer03
customer04

Copyright ?? ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved