บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Clean > DD60SI9

bd0a1f36b0.jpg

Integrated Single DishDrawer™

  • มีระบบเป่าแห้ง
  • ความจุ7 ชุด
  • มีระบบเซ็นเซอร์ระดับน้า
  • โปรแกรมการล้าง9 โปรแกรม
  • หน้าบานเป็นแบบBuilt in
  • ใช้น้ำ 6.7 L ต่อครั้ง
  • ใช้ไฟประมาณ134 KWh/Y
  • ระบบมอเตอร์ต่อตรงเข้ากับใบพัดทำให้เกิดการทำงาfake louis vuitton bagนที่เงียบและสะอาด


Price. 51,500 ฿


410 มม.

H

X

599 มม.

W

X

571 มม.

DRelated Products

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved