บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Clean > DD60DI9

6604096711.jpg

Integrated Double DishDrawer™

  • มีระบบเป่าแห้ง
  • ความจุ 7 ชุดต่อชั้น
  • มีระบบเซ็นเซอร์ระดับน้า
  • โปรแกรมการล้าง 9 โปรแกรม
  • หน้าบานเป็นแบบ Built in 
  • ใช้น้ำ 6.7 L ต่อครั้ง replicas bolsos
  • ใช้ไฟประมาณ134 KWh/Y ต่อชั้น


Price. 82,500 ฿


820-880 มม

H

X

599 มม.

W

X

582 มม.

DRelated Products

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved