บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Clean > DD60SCTX9

aa1daf789b.jpg

DishDrawer™ Tall Single Dishwasher

DD60SCTX9

มีระบบเป่าแห้ง

  • —ความจุ7 ชุด
  • —มีระบบเซ็นเซอร์ระดับน้า
  • —โปรแกรมการล้าง9 โปรแกรม—
  • หน้าบานเป็นแบบBuilt in
  • —ใช้น้า6.7 L ต่อครั้ง—
  • ใช้ไฟประมาณ134 KWh/Y
  • —ระบบมอเตอร์ต่อตรงเข้ากับใบพัดทาให้เกิดการทางานที่เงียบและสะอาด


Price. 65,500 ฿


454 มม.

H

X

599 มม.

W

X

573 มม.

DRelated Products

Copyright ?? ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved