บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > RF610ADUSX4

d4d47870a1.jpg

ActiveSmart™ Fridge - 900mm French Door with Ice & Water 614L

replica breitling

orologi replica italia

  • น้ายา R600A
  • ความจุ 22 Q
  • แสตนเลส 316 Premium
  • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
  • ใช้ไฟ 645 Kwh/Yr
  • ระบบควบคุมความชื้น
  • กดน้าและทาน้าแข็งอัตโนมัติ
  • inverter compressor replica uhren


Price. 165,500 ฿


1790 มม.

H

X

900 มม.

W

X

695 มม.

DRelated Products

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved