บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > RF522WDRUX4

66b98c25bf.jpg

ActiveSmart™ Fridge - 790mm Door Drawer with Ice & Water 445L

 • น้ายา R600A
 • ความจุ 18.5 Q แสตนเลส 316 Premium
 • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
 • ใช้ไฟ 570 Kwh/Yr
 • ระบบควบคุมความชื้น
 • กดน้าและทาน้าแข็งอัตโนมัติ
 • inverter compressor

  Here, you can find Swiss rolex submariner super clone watches UK on sale.

  This is the online store of high-quality replica Rolex watches. You can buy Swiss made iwc pilots replica watches UK with less money.


Price. 115,500 ฿


1715 มม.

H

X

790 มม.

W

X

695 มม.

DRelated Products

Copyright ?? ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved