บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > RF522WDRUX4

66b98c25bf.jpg

ActiveSmart™ Fridge - 790mm Door Drawer with Ice & Water 445L

  • replica iwc
  • replica rolex datejust
  • panerai replica น้ายา R600A
  • ความจุ 18.5 Q แสตนเลส 316 Premium
  • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
  • ใช้ไฟ 570 Kwh/Yr
  • ระบบควบคุมความชื้น
  • กดน้าและทาน้าแข็งอัตโนมัติ
  • inverter compressor


Price. 115,500 ฿


1715 มม.

H

X

790 มม.

W

X

695 มม.

DRelated Products

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved