บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > RF522ADX4

7f98c9c48e.jpg

ActiveSmart™ Refrigerator - 790mm French Door American Style 443L

  • rolex replica
  • audemars piguet replica น้ายา R600A
  • ความจุ 18.5 Q
  • แสตนเลส 316 Premium
  • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
  • ใช้ไฟ 586 Kwh/Yr
  • ระบบควบคุมความชื้น
  • inverter compressor


Price. 115,500 ฿


1715 มม.

H

X

790 มม.

W

X

695 มม.

DRelated Products

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved