บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > RF522ADUSX4

b2509088fd.jpg

ActiveSmart™ Fridge - 790mm French Door with Ice & Water 440L

 

  • น้ายา R600A
  • ความจุ 18.5 Q
  • แสตนเลส 316 Premium
  • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
  • ใช้ไฟ 591 Kwh/Yr
  • ระบบควบคุมความชื้น
  • กดน้าและทาน้าแข็งอัตโนมัติ
  • inverter compressor replica watches 
  • iwc replica


Price. 135,500 ฿


1715 มม.

H

X

790 มม.

W

X

695 มม.

DRelated Products

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved