บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > E442BRXFDU4

772e400bd5.jpg

ActiveSmart™ Fridge - 680mm Bottom Freezer with Ice & Water 442L

  • น้ายา R600A
  • ความจุ 15.5 Q
  • แสตนเลส 316 Premium
  • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
  • ใช้ไฟ 545 Kwh/Yr
  • ระบบควบคุมความชื้น
  • กดน้าและทาน้าแข็งอัตโนมัติ
  • inverter compressor

replique montre de luxe | Replique Montre | Montre Replique


Price. 95,500 ฿


1715 มม.

H

X

680 มม.

W

X

695 มม.

DRelated Products

Copyright ?? ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved