บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > E442BRXFD4 / E442BLXFD4

4d7b2639b7.jpg

ActiveSmart™ Fridge - 680mm Bottom Freezer 396L

  • น้ายา R600A
  • ความจุ 15.5 Q
  • แสตนเลส 316 Premium
  • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
  • ใช้ไฟ 525 Kwh/Yr
  • ระบบควบคุมความชื้น
  • inverter compressor replicas relojes tag heuer


Price. 85,500 ฿


1715 มม.

H

X

680 มม.

W

X

695 มม.

DRelated Products

Copyright © ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved