บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Cool > E402BRXFDU4

bd5a5f7041.jpg

ActiveSmart™ Fridge - Bottom Freezer Ice & Water 403L

  • น้ายา R600A
  • ความจุ 14.5 Q
  • แสตนเลส 316 Premium
  • ระบบละลายน้าแข็งอัตโนมัติ
  • ใช้ไฟ 515 Kwh/Yr
  • ระบบควบคุมความชื้น
  • กดน้าและทาน้าแข็งอัตโนมัติ
  • inverter compressor


Price. 92,500 ฿


1715 มม.

H

X

635 มม.

W

X

695 มม.

DRelated Products

Copyright ?? ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved