บริษัท ทิมแสง 2000

Introduction

บริษัท ทิมแสง 2000 จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541 โดยตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศ BIONAIRE , HealthWay , TIMTEC และเครื่องใช้ไฟฟ้า Fisher&Paykel โดยมีทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท ( ยี่สิบห้าล้านบาท )

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยสวนสยาม 12 แยก2 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

image intoduction

Fisher & Paykel

Turning Everyday Routines
Into Experiences

Behind every product  is a story and that story starts with you. Your home is an expression of who you are and how you enjoy life with others. Our passion is creating better experiences that turn a routine into a ritual, a meal into a creation, a chore into a pleasure.

photo show

Air purifier

Overall Best
HEPA Air Purifiers

After nearly two decades of testing air purifiers our research team recommends the best air purifiers currently on the market. Read expert air purifier reviews and learn about HEPA technology to discover which air purifier is rated #1. 

partners-fisher

Copyright ?? ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved