บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Clean > DD60DI7

6604096711.jpg

Integrated Double DishDrawer™

  • มีระบบเป่าแห้ง
  • —ความจุ7 ชุดต่อชั้น
  • —มีระบบเซ็นเซอร์ระดับน้า
  • —โปรแกรมการล้าง9 โปรแกรม—
  • หน้าบานเป็นแบบBuilt in
  • —ใช้น้า6.7 L ต่อครั้ง—
  • ใช้ไฟประมาณ134 KWh/Y ต่อชั้น
  • —ระบบมอเตอร์ต่อตรงเข้ากับใบพัดทาให้เกิดการทางานที่เงียบและสะอาด


Price. 82,500 ฿


820-880 มม

H

X

599 มม.

W

X

582 มม.

DRelated Products

Copyright ?? ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved