บริษัท ทิมแสง 2000

Fisher & Paykel

Clean > DD90STI2

4011208dee.jpg

Integrated Single DishDrawer™ Wide

  • มีระบบเป่าแห้ง
  • ความจุ 9 ชุด
  • มีระบบเซ็นเซอร์ระดับน้า
  • โปรแกรมการล้าง 9 โปรอกรม
  • หน้าบานเป็นแบบ Built in
  • ใช้น้า 9.4 L ต่อครั้ง
  • ใช้ไฟประมาณ 197 KWh/Y
  • ระบบมอเตอร์ต่อตรงเข้ากับใบพัดทาให้เกิดการทางานที่เงียบและสะอาด


Price. 62,500 ฿


478 มม.

H

X

855 มม.

W

X

569-573 มม

DRelated Products

Copyright ?? ts2000.co.th 2014 , All Rights Reserved